DK site DK site DK site DK site DK site DK site DK site DK site

Siniat
In Nederland werkt de gipsplatenfabrikant Siniat met het gerecyclede poeder.

Siniat past de nieuwe grondstof al bijna tien jaar toe bij de productie van nieuwe gipsplaten. “Door zowel het gipsafval als het gipspoeder in Nederland te houden, wordt zo groen mogelijk gewerkt en realiseren we samen een besparing van meer dan negentig procent op de uitstoot van CO2 ten opzichte van het storten van gipsafval.”

Venus Containers
Venus Containers is een ambitieuze en flexibele inzamelaar van afvalstoffen in midden Nederland. Naast een uitstekende dienstverlening zoeken wij altijd naar de beste verwerkingsmogelijkheden voor onze klanten.

Venus Containers is altijd op zoek naar de beste en meest efficiënte manier van verwerken van onze afvalstromen. Zo bieden wij altijd een duurzame oplossing. Het recyclen van gips past perfect in ons streven naar optimaal hergebruik.

Naast de verwerking van gips verzorgen wij ook nog de verwerking van de overige afvalstoffen zoals hout en puin van Gipsrecycling in Werkendam. Zo zijn wij er van overtuigd altijd optimaal gebruik te maken van onze voertuigen, vol heen en vol terug.

VLK Groep
Wij zijn een inzamelaar en verwerker van afval in de breedste zin van het woord, van bedrijfsafval, gevaarlijk afval tot aan bouw- en sloopafval. Bij onze eigen klanten en uit ons sorteerproces verkrijgen wij gipsafval, veelal bestaande uit gipsplaten en blokken. Deze worden verwerkt door Gips Recycling Nederland BV.

Daarnaast zamelen wij voor Gips Recycling Nederland BV bij hun klanten gipsafval in, slaan dat over op onze overslaglocatie in Noordwijk en wordt in bulk afgevoerd naar Werkendam alwaar het verwerkt word.

Deze samenwerking loopt nu sinds begin 2014 naar beide tevredenheid.

Brabants Afval Team
‘Het BAT wil de leefomgeving op milieuverantwoorde en duurzame wijze ontdoen van afval’.
Dit wordt bereikt door afval zoveel mogelijk voor hergebruik of als grondstof in te zetten. Hierbij wordt het afval gesorteerd en bewerkt en worden de verwerkingskosten ook zo laag mogelijk gehouden.

Gipsafval is een afvalfractie dat zich uitstekend leent om bovengenoemde doelstelling verder in te vullen. Daarom heeft het BAT gekozen voor een samenwerking met Gips Recycling Nederland, die het gipsafval zo kan bewerken dat er van het eindproduct nieuwe gipsplaten kunnen worden gemaakt.

De Meerlanden
Gips Recycling Nederland is trots op de lange en goede samenwerking met De Meerlanden. Al vele jaren scheidden zij het gipsafval op de milieustraat in Rijsenhout. Sinds 2014 zijn hier de milieustraten Diemen, Heemstede en Hillegom aan toegevoegd!

RD4
Op de Rd4-milieuparken in Brunssum, Kerkrade en Landgraaf kan sinds 2012 gipsafval gescheiden worden ingeleverd en wordt door Gips Recycling Nederland afgevoerd en gerecycled.

"Hiermee wordt voorkomen dat het gebruikte gips met het grofvuil de verbrandingsoven ingaat. Zo worden niet alleen grondstoffen en energie gespaard maar wordt ook milieuvervuiling voorkomen".

RECYCLING SYSTEM
VIDEO
WATCH HOW THE GYPSUM RECYCLING SYSTEM WORKS
CO2 NEUTRAL WEBSITE
Country   ∨
 
Danmark
Sverige
Norge
Finland
Holland
Belgien
Tyskland
+45 70 22 17 30
Go to country page