DK site DK site DK site DK site DK site DK site DK site DK site

APRIL 2014

Deelname IFAT 2014
Bezoek onze stand tijdens IFAT 2014 en laat u persoonlijk bijpraten over de actuele ontwikkelingen op het gebied van gipsrecycling en afvalwetgeving! U kunt ons vinden in Hal C1, standnummer 116.

JANUARI 2014

Gemeente Westerveld neemt certificaat in ontvangst

Zaterdagmiddag 4 januari jl. heeft wethouder Roelof Martens van Gemeente Westerveld tijdens de officiële opening van het nieuwe afvalbrengstation een CO2-certificaat van Gips Recycling Nederland in ontvangst genomen. In totaal is in 2013 circa 12,5 ton gipsafval op de milieustraat in Havelte aangeboden ter recycling. Goed voor het milieu! En het scheelt de gemeente in verwerkingskosten van het restafval..

Sinds het voorjaar 2013 is de gemeente Westerveld klant van Gips Recycling Nederland.

Gips Recycling Nederland verwerkt het gipsmateriaal tot een nieuwe grondstof voor de Nederlandse gipsplatenindustrie. Deze methode levert direct een bijdrage aan de reductie van de uitstoot van CO2. Iedere ton gipsafval die de gemeente laat recyclen geeft een besparing van 0,2 ton op de uitstoot van CO2-equivalenten!

Ook op de mooie, nieuwe milieustraat van de gemeente heeft de gipscontainer een plekje gekregen. De gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Het scheiden van gipsafval is hier een goed voorbeeld van!

 

JANUARI 2014

Gips Recycling Nederland trots op samenwerking Area Reiniging

Onlangs heeft Area Reiniging haar derde zilveren recycling certificaat mogen ontvangen. Dit certificaat wordt uitgereikt aan klanten van Gips Recycling Nederland om aan te tonen dat met hun gipsafval kringloopsluiting mogelijk is gemaakt. Met het wederom behalen van het zilver, laten de medewerkers van de milieustraten van Area Reiniging zien dat het gipsafval met zorg wordt gescheiden.

Area Reiniging neemt al bijna 9 jaar deel aan het recyclingprogramma van Gips Recycling Nederland, dat is opgericht in januari 2005. Het gipsafval van de milieustraten van Emmen, Hoogeveen en Zweeloo wordt dus al jaren gebruikt als nieuwe grondstof voor de gipsplatenindustrie. Eind 2010 Is ook op de milieustraat van Coevorden een speciale gipscontainer geplaatst.

Area Reiniging scheidt gemiddeld 250 ton gips per jaar, en levert hierdoor direct een bijdrage aan de reductie van de uitstoot van CO2 met 47 ton.

Gips Recycling Nederland is trots op de samenwerking met Area Reiniging!

NOVEMBER 2013

Gipsafval in het Activiteitenbesluit
Het zal u niet ontgaan zijn: conform het nieuwe Activiteitenbesluit dient een milieustraat "een voldoende adequaat voorzieningenniveau" te hebben. Ook de gescheiden inzameling van gipsafval is voorgeschreven. Nascheiding van een fractie welke gips bevat, leidt namelijk niet tot het zogenaamde "gelijke niveau van afvalscheiding".

Voor meer informatie en adviezen verwijzen wij u naar onze nieuwsbrief, zie onderstaande link.

AUGUSTUS 2012

Gips Recycling Nederland wint grote aanbesteding in België

Gips Recycling Nederland heeft een grote aanbesteding in België gewonnen. Het betreft het inzamelen en recyclen van gipsafval op de containerparken van Limburg.net voor een periode van minimaal 3 jaar.

Limburg.net is de afval intercommunale van de Vlaamse provincie Limburg en stad Diest. Begin 2011 is GRN reeds een proef gestart op de containerparken in een aantal gemeenten. Nu GRN de aanbesteding gewonnen heeft zal de afvoer en recycling van gipsafval uitgebreid worden naar in totaal 30 containerparken!

Samen met partner Gielen Recyclage uit Genk, zal er zorg worden gedragen dat lediging van de containers altijd binnen 2 werkdagen plaatsvindt. Om het gipsafval droog te houden om optimale recycling mogelijk te maken, worden door Gips Recycling Nederland en Gielen Recyclage speciale, gesloten gipscontainers op de parken geplaatst. Verwacht wordt dat er per jaar ca 700 ton gipsafval vrijkomt op de containerparken.

Met de door GRN en Gielen Recyclage voorgestelde werkwijze, werd in totaal 95 van de maximaal te behalen 100 punten binnengehaald. De aanbieding was niet alleen financieel aantrekkelijker dan die van collega-inschrijvers Sita Waste Services en Van Gansewinkel, er werd door GRN ook het hoogste gescoord op de inzet van een mix van speciale gipscontainers en de voorgestelde wijze van ophaling. Door een deel van de ophaling namelijk met een autolaadkraan uit te voeren, wordt het totaal afgelegde aantal kilometers gereduceerd en daarmee de uitstoot van CO2!

AUGUSTUS 2012

Recyclen van gipsafval van stukadoorsbedrijven nu ook mogelijk

Afval van stukadoorsbedrijven wordt nog vaak bij de particulier of in een afvalcontainer met gemengd afval op de bouwplaats achtergelaten. Dit loopt op tot vele miljoenen kilo’s per jaar. Door de samenwerking van Stukadoorsbedrijf Gerard van der Pas, Martijn Arts van Stukbouw en Gips Recycling Nederland is het voor kleine stukadoorsbedrijven in Nederland nu ook mogelijk om hun gipsafval te laten recyclen.

Lever het dus vanaf september 2012 in bij Stukbouw aan de Zwembadweg te Schijndel of bel ons voor een inzamelpunt bij u in de buurt.

Zie ook het artikel in het Brabants Dagblad:

JULI 2012

Volledige recycling gipsafval RD4 milieuparken

Sinds kort kan er op drie milieuparken van RD4 (Kerkrade, Brunssum en Landgraaf) ook gipsafval apart worden ingezameld. Gips Recycling Nederland is trots op deze uitbreiding!

Zie onderstaande link naar het persbericht van RD4

MAART 2012

Afvalscheiding op de bouw- en sloopplaats verplicht per 1 april

Het nieuwe Bouwbesluit is per 1 april 2012 van kracht. Hierin zijn o.a. regels opgenomen voor afvalscheiding op de bouwplaats of bij een sloopwerk. Deze regels waren tot nu toe opgenomen in de gemeentelijke bouwverordeningen en de milieuregelgeving.

In de Regeling Bouwbesluit 2012 is in hoofdstuk 4, artikel 4.1 opgenomen welke fracties ten minste gescheiden dienen te worden:

Altijd:
a. als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen;

Bij minimaal 1m3:
b. steenachtig sloopafval;

c. gipsblokken en gipsplaatmateriaal;

d. bitumineuze dakbedekking;

e. teerhoudende dakbedekking;

f. teerhoudend asfalt;

g. niet-teerhoudend asfalt;

h. dakgrind;

i. overig afval.

Lees meer op de site van de rijksoverheid:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/documenten-en-publicaties/regelingen/2011/12/30/regeling-bouwbesluit-2012.html

FEBRUARI 2012

Gips Recycling Nederland is trots op de lange en goede samenwerking met De Meerlanden. Al vele jaren scheidden zij het gipsafval en voert Gips Recycling Nederland dit voor hun af en recycelt dit voor de gipsplatenindustrie.

FEBRUARI 2012

Het BAT kiest ook voor Gips Recycling Nederland

‘Het BAT wil de leefomgeving op milieuverantwoorde en duurzame wijze ontdoen van afval’.
Dit wordt bereikt door afval zoveel mogelijk voor hergebruik of als grondstof in te zetten. Hierbij wordt het afval gesorteerd en bewerkt en worden de verwerkingskosten ook zo laag mogelijk gehouden.
Gipsafval is een afvalfractie dat zich uitstekend leent om bovengenoemde doelstelling verder in te vullen. Daarom heeft het BAT gekozen voor een samenwerking met Gips Recycling Nederland, die het gipsafval zo kan bewerken dat er van het eindproduct nieuwe gipsplaten kunnen worden gemaakt.

Sinds november 2011 vindt u de speciale gipscontainers aan de Caledoniastraat 9 te Tilburg.

RECYCLING SYSTEM
VIDEO
WATCH HOW THE GYPSUM RECYCLING SYSTEM WORKS
CO2 NEUTRAL WEBSITE
Country   ∨
 
Danmark
Sverige
Norge
Finland
Holland
Belgien
Tyskland
+45 70 22 17 30
Go to country page